TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH IN ẤN VÀ BAO BÌ VIỆT NAM
VPSE 2022 - HÀ NỘI

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

VPSE 2021 - Hà Nội - 22-24/04/2021

               Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế I.C.E                

    Address: 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

                   

VPSE 2021 - Bình Dương

               Địa điểm: Cập nhật           

    Address: Cập nhật