VIETNAM INTERNATIONAL PRINTING AND PACKAGING EXHIBITION
VPSE 2024 - HA NOI

Media

Sáng ngày 22/4/2021, tại Hà Nội đã khai mạc Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam và Triển lãm Quốc tế ngành In ấn và Bao bì Việt Nam.   Được sự ủng hộ và bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du ...

180 booths participating in Vietnam International Exhibition of Advertising Equipment and Technology and Vietnam International Exhibition of Printing and Packaging Industry 2020   With the support of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Industry and Trade, the ...

On 20 March, at the International Exhibition Center I.C.E (HaNoi), the opening ceremony of Vietnam International Printing and Packaging Exhibition – VPSE 2019.     View of the opening ceremony of VPSE 2019.   Speaking at the exhibition opening, Mr. Nguyen Truong ...

On morning March 21st, the opening ceremony of International Packaging and Lable Printing exhibition took place at the International Exhibition Center I.C.E (Ha Noi).   This is an annual event of the Vietnam Advertising Association (VAA) initiated and organized by Dong Nam ...

On the morning of 21 March 2018, the opening ceremony of the International Exhibition of Packaging and Label Printing Vietnam 2018 took place at the International Exhibition Center I.C.E (Hanoi). With the attendance of Mr.Huynh Vinh Ai, former Deputy Minister of Culture, Sports and ...

From March 15th to 17th, "Vietnam International Advertising Equipment and Technology Exhibition 2017" and "Vietnam International Packing and Label Printing Exhibition 2017" took place at Hanoi International Center For Exhibition I.C.E. ( 91 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem ...

From March 15th to 17th, "Vietnam International Advertising Equipment and Technology Exhibition 2017" and "Vietnam International Packing and Label Printing Exhibition 2017" took place at Hanoi International Center For Exhibition I.C.E. ( 91 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem ...