TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC THIẾT BỊ
Ngành In Ấn Bao Bì, In Nhãn Mác, In Chuyển Nhiệt Việt Nam 2019

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian Triển lãm

VPSE 2019 - HÀ NỘI

Từ 9h00 đến 18h00, từ 20-22/03/2019

  • Lễ Khai mạc: diễn ra lúc 10h00 ngày 20/3/2019 tại Sân khấu Chính
  • Asia Print Meeting: 15h00 20/3/2019 tại Tầng 2, Trống Đồng Palace
  • Hội thảo "Tận dụng thời cơ để hội nhập và phát triển ngành In": 16h00 20/3/2019 tại Tầng 3, Trống Đồng Palace