TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH IN ẤN VÀ BAO BÌ VIỆT NAM
VPSE 2020 - HÀ NỘI

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian Triển lãm

VPSE 2020 - HÀ NỘI

Từ 9h00 đến 18h00, từ 17-19/03/2020

Lễ Khai mạc: diễn ra lúc 10h00 ngày 17/3/2020 tại Sân khấu Chính