TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC THIẾT BỊ
Ngành In Ấn Bao Bì, In Nhãn Mác, In Chuyển Nhiệt Việt Nam 2019

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian Triển lãm

VPSE 2019

Từ 9h00 đến 18h00, từ 20-22/03/2019