TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH IN ẤN VÀ BAO BÌ VIỆT NAM
VPSE 2021 - HÀ NỘI

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian Triển lãm

VPSE 2020

Từ ngày 26/06/2020 đến ngày 28/06/2020

Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00 

Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.