TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC THIẾT BỊ
Ngành In Ấn Bao Bì, In Nhãn Mác, In Chuyển Nhiệt Việt Nam 2019

Liên hệ

 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lầu 1, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028 39910954 - 39910955 - 39910956

Fax:  028 39910957 Hotline: 0363120755 

Email: dao@dongnam.com.vn ; vui@dongnam.com.vn

Websitehttp://www.dongnam.com.vn/