TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC THIẾT BỊ
Ngành In Ấn Bao Bì, In Nhãn Mác, In Chuyển Nhiệt Việt Nam 2019

Giới thiệu

Mục tiêu của VPSE

MỤC TIÊU CỦA VPSE 2019 - HÀ NỘI là sẽ trở thành kênh giao thương hiệu quả cho các doanh nghiệp cung cấp máy móc, vật tư, thiết bị và dịch vụ trong ngành in ấn bao bì, nhãn mác, in chuyển nhiệt.